Doorgaan naar content
Vanderkamp
Woerden pompen voor de tijdelijke bypas voor de RWZI.

Expert levert maatwerk voor tijdelijke pompinstallaties

Gepubliceerd op 27 juni 2023

Cobouw schreef een artikel over de tijdelijke rioolwaterpompinstallatie én roostergoedreiniger die we in opdracht van aannemingsbedrijf Pannekoek GWW B.V. in Woerden hebben geïnstalleerd.

Expert levert maatwerk voor tijdelijke pompinstallaties

Berry Boxem inspecteerd de roostergoed installatie van Vanderkamp Pompen in werking op de RWZI in Worden.
Tijdelijke pompinstallatie bij de renovatie van de RWZI-installatie in Woerden.

Maatwerk leveren voor tijdelijke pompinstallaties op het gebied van rioolwater, oppervlaktewater, koelwater, bluswater of drinkwater; daar is Vanderkamp Pompen expert in. De renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Woerden is een mooi voorbeeld waarin alle kennis en kunde van het Zwolse bedrijf toegepast kon worden.

In opdracht van aannemingsbedrijf Pannekoek GWW B.V. uit Vaassen heeft Vanderkamp Pompen in 2022 een tijdelijke rioolwaterpompinstallatie én een roostergoedreiniger in Woerden geïnstalleerd, zodat de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) opgeknapt kon worden. Op deze locatie wordt het afvalwater van zo’n 60.000 inwoners uit Woerden en omgeving gezuiverd en uiteindelijk in de Oude Rijn geloosd.

"De klant beslist, maar wij gaan in principe altijd voor het bouwen van een perfecte installatie"

Betrokken in ontwerpfase

“Omdat het zuiveringsproces tijdens de renovatie moest blijven doordraaien, was het nodig om een tijdelijk ontvangwerk te maken”, vertelt projectmanager Berry Boxum van Vanderkamp Pompen. “Daar hebben wij een oplossing voor bedacht in de vorm van een bypass. Oplossingen, daar zijn wij goed in. Wel is het voor ons belangrijk om al in de ontwerpfase bij een project betrokken te zijn, zodat we in een vroeg stadium kunnen nadenken over het bieden van een pasklare oplossing.”

Geen seconde stilliggen

Cruciaal was het moment van overstappen van het bestaande naar het tijdelijke ontvangnetwerk en vice versa. Omdat het proces geen seconde stil mocht blijven liggen, is een zogenaamd pompplan opgesteld, met daarin de planning en precieze taakverdeling. Zo kon de overstap soepel verlopen.

Online monitoring

Vanderkamp Pompen en Pannekoek GWW B.V. weten heel goed wat ze aan elkaar hebben, want de bedrijven werken al jarenlang samen aan uitdagende projecten. Om de zuivering tijdens de renovatie van de RWZI in Woerden te controleren en te beheren, werden de tijdelijke installaties voorzien van een online monitoringssysteem waarbij de installatie op afstand te volgen is, zowel door Vanderkamp zelf als de klant.

Roostergoedreininger van Vanderkamp.
Door roostergoedreiniger gefilterd afval.

Meerdere aanvoerstromen

Het renovatieproject – uitgezet door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden als eigenaar van de RWZI – nam ongeveer een jaar in beslag. De oplevering was in maart 2023. Van storingen is niet of nauwelijks sprake geweest.

De bijzonderheid van dit project? Boxum: “Meestal is er sprake van één centrale aanvoerstroom, maar in dit geval kwam het water op drie verschillende locaties de waterzuivering binnen.” Zoals de rioolpersleiding Pinkenpad, die het vijzelgemaal binnenkomt. Vanuit het vijzelgemaal heeft Vanderkamp een tijdelijke bypass gelegd om deze om te leiden.

Ook zijn meerdere rioolpersleidingen door middel van een vrije val leiding omgeleid naar het vrijvervalstelsel. Vandaaruit is een tijdelijke pompinstallatie (TPI) geplaatst die het water moest verpompen naar een tijdelijke roostergoedinstallatie (TRI).

Een roostergoedreiniger zorgt ervoor dat het binnenkomende afvalwater wordt gezuiverd van grove delen: van tennisballen, tandenborstels en theedoeken tot – het komt voor – kunstgebitten. De capaciteit van de tijdelijke roostergoed installatie was bijna 3000 kubieke meter per uur.

Projecleider Berry Boxem in overleg met de heren van Pannekoek GWW B.V.
Berry Boxum, projectleider namens Vanderkamp.

Veelzijdigheid en maatwerk

Ruim de helft van de opdrachten die Vanderkamp Pompen uitvoert, betreft het ontwerpen, installeren en beheren van een tijdelijke bypass tijdens de renovatie van een rioolwaterzuivering. Als projectmanager is Boxum volgens eigen zeggen ‘van c tot en met z’ bij projecten betrokken: hij houdt zich bezig met werkvoorbereiding, uitvoering en projectbegeleiding. In die hoedanigheid reist hij langs projecten door het hele land, soms ook in het buitenland.

"Wat ik zo mooi aan dat project vind, is de dynamiek die er op de locatie heerst"

Ballastsysteem en onderstromingsleiding

Een ander mooi project waar Boxum bij betrokken is, is de aanleg van een ballastsysteem en onderstromingsleiding voor de Maastdeltatunnel. Vanderkamp levert het leidingwerk, pompen en de besturingssystemen. De Maasdeltatunnel, een zinktunnel, is onderdeel van de Blankenburgverbinding, een nieuwe snelweg (de A24) die de A20 bij Vlaardingen verbindt met de A15 bij Rozenburg. “Het is een kwestie van in- en uitpompen op het juiste moment. Wat ik zo mooi aan dat project vind, is de dynamiek die er op de locatie heerst.”

Meerdere oplossingen mogelijk

Bij het leveren van maatwerk voor tijdelijke pompinstallaties zijn er vaak meerdere oplossingen mogelijk, vervolgt Boxum. “Soms zijn er wel acht verschillende manieren, waarvan er misschien vijf heel goed zijn, twee goed en één matig. Daar hangen verschillende kostenplaatjes aan. De klant beslist, maar wij gaan in principe altijd voor die tien: het bouwen van een perfecte installatie.”

Tijdelijk en duurzaam

Tijdelijke oplossing, duurzaam resultaat; dat is het credo van Vanderkamp Pompen, het in 1991 opgerichte familiebedrijf uit Zwolle. In ruim dertig jaar zijn een kleine duizend succesvolle pompoplossingen geleverd. Voorbeelden van enkele recent uitgevoerde projecten zijn een tijdelijke bypass voor renovatie van het collecteursriool Museumpark Rotterdam en de plaatsing van een tijdelijke bluswatervoorziening in het Belgische Willebroek.

Oplossing voor alle uitdagingen

Het bedrijf – met nevenvestigingen in Zierikzee (Vanderkamp Service) en in het Engelse Stanford Le Hope (Vanderkamp UK) – biedt oplossingen voor alle wateruitdagingen. Bij Vanderkamp werken circa zestig mensen. De missie: een bijdrage leveren aan de wereldwijde waterbeheersing, en dat op een zo duurzaam mogelijke manier. Daarom zet het bedrijf bij voorkeur elektrisch aangedreven pompen in. Ook laat het pompen lopen in hun optimale bedrijfspunt. Het gaat altijd om maatwerk van tijdelijke pompinstallaties op het gebied van oppervlaktewater, rioolwater, koel- en proceswater, bluswater en drinkwater.

Dutch Water Engineers

Om het water voor te blijven, is flexibel meebewegen cruciaal. Daarom zet het bedrijf fors in op innoveren en het doen van investeringen in slimme oplossingen. Vanderkamp omschrijft zichzelf ook wel als The Dutch Water Engineers. Niet zo verwonderlijk, want het bedrijf is niet alleen actief in eigen land, maar ook (soms ver) daarbuiten: Duitsland, Frankrijk, Schotland, België, Spanje, Qatar en Egypte.

Redactie Contentmarketing. (2023). expert-levert-maatwerk-voor-tijdelijke-pompinstallaties. www.cobouw.nl. /313407/expert-levert-maatwerk-voor-tijdelijke-pompinstallaties