Doorgaan naar content
Vanderkamp
Maasdeltatunnel Vanderkamp leverde onderstromingsleidingwerk en ballastsysteem.

Vanderkamp helpt afzinken Maasdeltatunnel in goede banen leiden

Gepubliceerd op 7 juni 2024

Bouwkroniek schreef een artikel het afzinken van de tunneldelen voor de Nederlandse Maasdeltatunnel

BEDRIJFSNIEUWS

Publi-reportage | VANDERKAMP HELPT AFZINKEN MAASDELTATUNNEL IN GOEDE BANEN LEIDEN

Het afzinken van een tunnel is een complexe operatie. Het vraagt een goede coördinatie, kwalitatieve systemen en technieken en de nodige vakkennis. Het ballast- en lekwatersysteem vormt een belangrijke schakel in een afzinkoperatie. Bij het recente afzinken van de tunneldelen voor de Nederlandse Maasdeltatunnel bewees Vanderkamp zich een betrouwbare partner.

Het tunnelelement wordt in positie gebracht voordat deze wordt afgezonken.
Het tunnelelement wordt in positie gebracht voordat deze wordt afgezonken

Gepubliceerd op 02.05.2024
Auteur Bouwkroniek

In de buurt van Rotterdam bouwt consortium BAAK – een samenwerking tussen Ballast Nedam, DEME en Macquarie Capital- momenteel de Blankenburgverbinding, een nieuwe snelweg tussen Vlaardingen en Rozenburg. De nieuwe route bestaat uit een verdiept knooppunt bij Vlaardingen, een landtunnel, een zinktunnel onder het Scheur en een hoog knooppunt in Rozenburg. De zinktunnel onder het Scheur – met de naam de Maasdeltatunnel -spreekt daarbij het meest tot de verbeelding. Net zoals straks voor de nieuwe Scheldetunnel in Antwerpen, werden geprefabriceerde tunnelelementen op hun plaats gepositioneerd en vervolgens afgezonken. Wat zich hier in één zin laat beschrijven is een bijzonder complexe operatie waarbij heel wat technisch vernuft komt kijken. “Om de tunneldelen te laten zinken worden ze verzwaard met ballast, water in dit geval. Na het plaatsen op de bodem van het Scheur blijft er nog ruimte tussen de tunnelelementen en de rivierbodem. Die wordt door middel van onderstromen opgevuld met een zandwatermengsel. Wanneer de tunnel uiteindelijk verzwaard is met beton, wordt het ballastwater weggepompt om de tunnel klaar te maken voor afwerking. De rode draad doorheen die operatie is de nood aan een goed en betrouwbaar functionerend ballast- en lekwater systeem”, duidt Wouter Potappel, accountmanager bij Vanderkamp. De Nederlandse specialist in pompinstallaties was een totaalpartner voor het consortium in de voorbereiding en het uitvoeren van de afzinkoperatie.

Meedenken met de klant

Vanderkamp regelde het ballastsysteem en de onderstromingsleiding samen met de nodige pompen in de twee tunnelelementen van de Maasdeltatunnel. “De opdracht hield meer in dan het leveren van pompen en leidingen. We stonden de aannemer bij vanaf de engineering van het ballastsysteem en de onderstromingsleiding tot en met het uitvoeren van de pompoperaties. Door onze kennis en ervaring met gelijkwaardige klussen, was het vertrouwen er vanaf het begin. Onze toegevoegde waarde is dat we naast onze opdrachtgever plaats nemen en meezoeken naar oplossingen om een opdracht zo efficiënt en veilig mogelijk te klaren. Een belangrijke troef zijn onze mensen. Ons volledige team heeft een ruime kennis van de materie. Bovendien blijf ik als accountmanager van engineering over offerte tot uitvoering bij het project betrokken. Zo heeft de klant één vast aanspreekpunt, dat is handig” vertelt Wouter Potappel.

Redundante oplossing

Op basis van de engineering mocht Vanderkamp een offerte maken en uiteindelijk de nodige materialen en systemen leveren voor de afzinkoperatie van de Maasdeltatunnel. “We staan erom bekend dat we kwalitatieve pompen en materialen kunnen samenbrengen tot een vlot werkend systeem. We zijn bovendien ook niet te beroerd om die systemen in de tunneldelen te monteren en te testen. Dat geeft de opdrachtgever comfort en minder zorgen in het voorbereiden van de totaaloperatie. Concreet voor de Maasdeltatunnel zijn we in 2022 gestart met de aanleg van het ballast- en lekwatersysteem en de onderstromingsleidingen in de twee tunneldelen. Daarnaast hebben we de nodige besturingssystemen geleverd om zowel het afzinken als het aansluiten op land goed te laten verlopen”, zegt Wouter Potappel. Op 31 maart 2023 liet consortium BAAK het eerste tunnelelementen afzinken. Op 6 november volgende het tweede deel. Die data zijn gekozen omdat er op die momenten doodtij was in het Scheur. De beperkte stroming is nodige voor een beheerst verloop van de operatie.

Kampioen in grote uitdagingen

Voor het onderstromen installeerde Vanderkamp een volledige leidingennet in het landhoofd van de tunnel en de nodige systemen om het proceswater voor het zandmengsel te verpompen naar de installatie van De Vries en Van de Wiel, de baggeraar uit de DEME-groep die instond voor het onderstromen via de leidingen van Vanderkamp. “We hebben het systeem voor de aanvoer bewust redundant uitgevoerd omdat dit een kritiek proces is. Eén van de leidingen hadden we achter de hand als calamiteitenleiding”, duidt Wouter Potappel.
Vanderkamp was met het afzinken van de Maasdeltatunnel niet aan zijn proefstuk toe. Het deed eerder al ervaring op met verschillende andere projecten. Maar de pompenspecialist legt niet enkel focus op dergelijke complexe afzinkprojecten. “We zijn waterengineers, we onderscheiden ons in het engineeren van de oplossing. We doen dus meer dan enkel het leveren van de nodige pompen om een probleem op te lossen. We denken met de klant mee over de oplossing. Die kennis gekoppeld aan onze verhuuractiviteit maakt dat we de meest veelzijdige uitdagingen aankunnen. We engineeren en leveren daarbij niet alleen de oplossing, maar staan ook in voor het onderhoud en verzekeren zo een hoge beschikbaarheid”, besluit Wouter Potappel.

Overzicht van het element met de 4 pontons waar de 4 lieren op staan.
Overzicht van het element met de 4 pontons waar de 4 lieren op staan
Totaal overzicht de werkzaamheden en omgeving.
Totaal overzicht de werkzaamheden en omgeving

VANDERKAMP HELPT AFZINKEN MAASDELTATUNNEL IN GOEDE BANEN LEIDEN. (2 mei, 2024). Opgeroepen op 7 juni, 2024, van Bouwkroniek: https://bouwkroniek.be/bedrijfsnieuws/vanderkamp-helpt-afzinken-maasdeltatunnel-in-goede-banen-leiden-51412