header_01.jpg

Engineerings afdeling

Op de engineerings afdeling van Vanderkamp Pompen komen de volgende disciplines bij elkaar:

 • Hydraulisch, mbt pompen, leidingweerstanden, 
 • Elektrisch, mbt stroomvoorziening en (op afstand) besturen van de installatie, 
 • Civieltechnische, mbt opstelmogelijkheden, stabiliteit en de ondergrond, 
 • Mechanisch, mbt tekenen in 3D en het statische berekeningen van bv leidingkruisingen, 
 • Veiligheid, mbt VGM plannen, veiligheidsopleidingen.

Projectmatig werken:

We zien het verhuren van pompen niet als doel op zich, maar als middel om een probleem van een klant op te lossen. Met onze zeer divers arsenaal aan (90% electrische) pompen, leidingwerk en appendages, maar ook een mobiele roostergoed installaties met een ontwatering pers kunnen we de mooiste samenstellingen bouwen, afhankelijk van de vraag van de klant. Tijdens de voorbereiding van een project werken alle disiplines van de engineerings afdeling samen. De individuele bevindingen worden in een Pompplan samengevat en vastgelegd. Dit pompplan dient als communicatie middel, zowel intern als extern. Dit plan kan worden geschreven in het Nederlands, Duits of Engels.
Het pompplan is de basis om projectmatig te kunnen werken en effectief te kunnen communiceren, omdat alle facetten van het project worden omschreven.

Pompplan
2018 Pompplan exploded

In het pompplan worden de volgende zaken vastgelegd. Uiteraard geldt bij veel onderdelen 'indien van toepassing'.

 • Algemeen:
  Duidelijke formulering van het gevraagde, de locatie en de NAW van de opdrachtgever.
  En de technische beschrijving van de installatie.
  2018 Pompplan Uitgangspunten
 • Hydraulisch:
  Keuze voor een droge of natte opstelling waarbij de randvoorwaarden duidelijk worden vastgelegd, bv hooge- en dieptematen.
  Hydraulische berekeningen met pomp selectie.
  Berekening benodigd vermogen, energieverbruik, of dieselconsumptie.
  2018 Pompplan hydraulisch
 • Elektrisch,
  Berekening of controle van kabels en zekeringen
  Schrijven software voor de besturing (dit is vaak maatwerk)
  De stroomvoorziening (net of aggregaten)
  De besturing van de installatie
  2018 Pompplan electrisch
 • Civieltechnisch,
  mbt opstelmogelijkheden stabiliteit ondergrond,
  2018 Pompplan Fundatie

 • Mechanisch, 
  Uitvoeen van statische berekeningen van bv van bv leidingkruisingen,
  2018 Pompplan Mechanisch
 • Tekeningen, 
  Maken van 3-D tekening alle werken worden uitgewerkt met het programma solidworks.
  2018 Pompplan Tekeningen
 • Veiligheid,
  Schrijven van een VGM plannen, 
  2018 Pompplan VG Plan
 • Pomp specificatie bladen
  Van de gekozen pompen worden de specificaties toegevoegd.
  2018 Pompplan Pompspecs
 • Bewaking en storingen
  Beschrijving van hoe we de installatie bewaken en hoe we alle data (trending) opslaan
  Beschrijving van de storingsopvolging.
  Al onze installaties in Nederland en Europa worden 24/7 bewaakt middels de telemetrie
  Optioneel inzetten van Bouwatch installatie
  In de installatie is altijd een reserve pomp met Frequentie omvormer opgenomen .
  Bij een storing in een pomp zal altijd automatisch de reserve pomp gestart worden.
  Verder zal de service monteur middels de telemetrie kijken wat er aan de hand is.
  Het kan zijn door bv een restart, of de pomp de andere kant te laten uit te draaien of kortstondig iets zwaarder te belasten, kan een storing worden opgelost.
  Samen met lokale mensen wordt in eerste instantie gekeken hoe storing kan worden opgelost . Mocht dit niet lukken dan zal een monteur naar het werk afreizen
  2018 Pompplan storingsafhandeling

Recent nieuws

Passen en meten op de Vaartdijk, Assendelft

13 april 2021

De klus is geklaard, de renovatie van het Gemaal Pieter Engel is afgerond. RTV Zaanstreek heeft hier een mooi nieuwsbericht aan gewijd.

Pompopstellingen IJmuiden op Google Maps te zien

09 april 2021

In de luchtfoto's van Google zijn onze twee pompopstellingen te zien:
Link: IJmuiden Google Maps

Artikel Noordholland Dagblad over gemaal Leemans

08 april 2021

Roestkleurige Roestkleurige ’aorta’ kronkelt bij Leemans