header_02.jpg

Het gemaal Leemans bij Den Oever is één van de twee gemalen die eind jaren twintig van de vorige eeuw zijn gebouwd voor de drooglegging van de Wieringermeer. 

Gemaal Leemans staat er nu alleen voor om de Wieringermeer droog te houden. Het tweede gemaal, gemaal Lely, komt alleen nog in werking bij noodgevallen.

Gemaal Leemans wordt nu grondig gerenoveerd en in opdracht van Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) plaatsten wij in samenwerking met Van den Heuvel (familiebedrijf in de infratechniek) een tijdelijke pompinstallatie van ruim 15.000 m3 per uur om daarmee de functie van poldergemaal Leemans over te nemen.

Met Van den Heuvel en opdrachtgever HHNK zijn we een mooie samenwerking aangegaan en hebben we in korte tijd een plan opgesteld. Van den Heuvel voerde het civiele gedeelte uit, de fundering voor de tijdelijke pompinstallatie en het leidingwerk. Wij plaatsten het leidingwerk en de benodigde appendages. En gezamenlijk plaatsten we de pompen van HHNK.
Het volledig gesloten systeem zonder terugslagkleppen hebben we zo kunnen inrichten dat terughevelen van de Waddenzee de polder in wordt voorkomen.

Filmpje met toestemming overgenomen van Van den Heuvel.

Zie verder: Gemaal Leemans

Deel dit via: