header_02.jpg

Nieuws

Water verpompen een eitje? Nou zo eenvoudig ligt het ook weer niet. "De hoeveelheden en de complexiteit namen in de loop der jaren toe", legt Rick van der Kamp uit.

De mixed-flowpompen welke vanaf oktober 2020 in IJmuiden stonden en onderdeel waren van de grootste tijdelijke pompinstallatie ter wereld, hebben hun taak volbracht.

Vanderkamp Pompen heeft een zilveren medaille gescoord!

Unieke samenwerking Rijkswaterstaat, SPIE en Vanderkamp Pompen

In recordtempo 34 tijdelijke pompen voor gemaal IJmuiden

Vanaf rioolgemaal Velden (L) tot aan het lozingspunt in het vrijvervalstelsel van Venlo lag een persleiding die hoognodig aan vervanging toe was. 

Osse poep en pies even met een omweg naar Oijen

Unieke wateromleiding voor renovatie gemaal Leemans bij Den Oever

De klus is geklaard, de renovatie van het Gemaal Pieter Engel is afgerond. RTV Zaanstreek heeft hier een mooi nieuwsbericht aan gewijd.

In de luchtfoto's van Google zijn onze twee pompopstellingen te zien:
Link: IJmuiden Google Maps

Roestkleurige Roestkleurige ’aorta’ kronkelt bij Leemans

Het gemaal Leemans bij Den Oever is één van de twee gemalen die eind jaren twintig van de vorige eeuw zijn gebouwd voor de drooglegging van de Wieringermeer. 

Trots zijn wij op het mooie artikel dat in het GWW magazine van februari / maart 2021 staat.