Doorgaan naar content
Vanderkamp
Wegoverspanning op het project bij Bolsward van Vanderkamp.

In opdracht van Wetterskip Fryslân hebben wij met trots een prachtig project gerealiseerd in Bolsward, als onderdeel van de renovatie van de rioolwaterzuivering. Onze bijdrage omvatte het plaatsen van pompinstallaties om het proces tijdelijk over te nemen. Het project in Bolsward werd zorgvuldig uitgevoerd in verschillende fases:

Fase 1:

In de eerste fase hebben we een tijdelijke pompinstallatie geplaatst voor het afvalwater dat naar de zuivering wordt geleid. Deze installatie, bestaande uit 3 nat opgestelde pompen, heeft een pompcapaciteit van 250 tot 1300 m³/uur. Bij toenemende waterstanden past de pomp zijn toerental automatisch aan, en bij afnemende waterstanden doet de pomp hetzelfde. Een debietmeter zorgt ervoor dat het maximale debiet van 1300 m³/uur niet wordt overschreden.

Fase 2:

In de tweede fase hebben we maar liefst 3 tijdelijke pompinstallaties geplaatst:

1.       Een droog opgestelde pompset met een maximaal bereik van 1800 m³/uur, bestaande uit 2 pompen en 1 reserve pomp.

2.       Een nat opgestelde pompset met een maximaal bereik van 1300 m³/uur, voorzien van 1 pomp en 1 reserve pomp.

3.       Nog een nat opgestelde pompinstallatie met een maximaal bereik van 500 m³/uur, bestaande uit 2 pompen en 1 reserve pomp.

Arjan aan het werk in Bolsward op een project van Vanderkamp.
Arjan aan het werk in Bolsward
Bolsward foto van tijdelijke pompinstallatie van Vanderkamp.
Pompinstallatie in Bolsward

Wilt u graag meer weten?

Berry Boxum Projectleider
Berry Boxem Vanderkamp Pompen.

Spoed?

Heeft u een urgent waterprobleem? Wacht niet langer, wij staan klaar om u te helpen.