Doorgaan naar content

Cookies ūüć™

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Vanderkamp
Eefde luchtfoto installatie vanderkamp Pompen oppervlaktewater pomp installatie.

Waarom staat deze installatie er?

Deze installatie is tot nu toe de grootste tijdelijke watervoorziening die geplaatst is in Nederland in verband met de aanhoudende droogte. Het water wordt vanuit de IJssel in het Twentekanaal gepompt. Dit zodat het waterniveau in het Twentekanaal op niveau blijft.

Hoe vaak heeft Vanderkamp geholpen?

In opdracht van Rijkswaterstaat hebben we in 2015, 2018 en 2022 een tijdelijke pompinstallatie geplaatst bij de sluis bij Eefde.

Project start in 2015

Het begon in 2015 in verband met de renovatie van het sluiscomplex bij Eefde. Daar installeerden we een tijdelijke pompinstallatie met een capaciteit van bijna 40.000m3 per uur met een opvoerhoogte van 8 meter. Het project was een onderdeel van een UAV / GC contract (design & construct by system enginering) uitgevoerd door Cofely Zuid-Nederland in opdracht van Rijkswaterstaat.

De tijdelijke pompinstallatie kende een aantal bijzondere uitdagingen.

Zo was de beschikbare ruimte voor de plaatsing van de apparatuur beperkt en kon bij hoog water de pompinstallatie onder water komen te staan. Een deel van het leidingwerk moest de weg kruisen zonder het verkeer te hinderen.

Doordat er elektrische voeding aanwezig was op het werk waren er geen generatoren nodig.

Deze voeding was echter wel beperkt zodat er hoge eisen werden gesteld aan het ontwerp.

De bediening van de gehele installatie werd ten slotte zo uitgevoerd dat deze vanuit de 24-uurs centrale van Cofely in Maastricht bediend kon worden.

Samengevat:

  • Een pompinstallatie van 40.000 m3 per uur met een opvoerhoogte van 8 meter

  • 5 leidingen met een diameter van 800 mm inclusief wegoverspanning

  • 5 Flygt 3800 pompen

  • Een ge√Įnstalleerd vermogen van 2250 Kilowatt

  • De hele installatie is op afstand bedienbaar

Eefde

Eefde 2015

2018

In opdracht van Rijkswaterstaat hebben we in 2018 een tijdelijke pompinstallatie geplaatst bij de sluis bij Eefde. Deze installatie is de tot dan toe grootste tijdelijke watervoorziening die geplaatst is in Nederland in verband met de aanhoudende droogte. De geplaatste pompen hebben een capaciteit van 11 m3/s (39.600 m3/uur).  Het water wordt vanuit de IJssel in het Twentekanaal gepompt. De installatie is nodig om de sluizen in het Twentekanaal in bedrijf te houden. Daarnaast  nemen Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vechtstromen water in vanuit het Twentekanaal om andere watergangen op peil te houden.

Eefde

Eefde 2018

2022

In opdracht van Rijkswaterstaat hebben we net als in 2015 en 2018 een tijdelijke pompinstallatie geplaatst bij de sluis bij Eefde. Dit keer is er in meerdere fases opgeschaald omdat het waterniveau steeds kritischer werd in het Twentekanaal.

Eefde

Eefde 2022

Binnenkort leest u meer over dit project in GWW-bouw.

Wilt u graag meer weten?

Hielke Werkman COO
Hielke Werkman COO bij Vanderkamp.

Spoed?

Heeft u een urgent waterprobleem? Wacht niet langer, wij staan klaar om u te helpen.