Doorgaan naar content
Vanderkamp
Rioolgemaal Zuidbroek.

Eindopdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) beheert honderden rioolgemalen voor het transport van afvalwater naar de zuivering. Dit doen zij in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Een storing in een gemaal kan leiden tot (vuil)wateroverlast en om dat te voorkomen worden de gemalen volgens een periodiek onderhoudsplan onderhouden/gerenoveerd.

Eén van de rioolgemalen, rioolgemaal Zuidbroek in Heemskerk, wordt in sept/okt 2023 gerenoveerd. Dit rioolgemaal bestaat uit een ontvangstkelder die wordt gevoed door 2 gemeentelijke aanvoerstelsels, nl. Poelenburg en Beverwijk. Het rioolwater wordt verzameld in de ontvangstkelder en wordt middels een persleiding naar RWZI Beverwijk gepompt.

Om de renovatiewerkzaamheden aan het rioolgemaal te kunnen uitvoeren, moet het afvalwater op een andere manier naar de Zuivering (RWZI Beverwijk) gepompt worden. Dat is het punt waar wij als Vanderkamp Pompen in beeld komen. Voor onze directe opdrachtgever Haarsma Infra & Milieu B.V. hebben wij eind augustus/begin september twee tijdelijke pompinstallaties opgebouwd. De eerste pompinstallatie is een lagedruk set welke afvalwater uit de put van streng (stelsel) Beverwijk opzuigt. Dit water, zo’n 500 m3 per uur, wordt geloosd in de put van streng (stelsel) Poelenburg. Middels een hogedruk pompset wordt het totale debiet (500 m3 + 1300 m3=1800 m3 per uur) via de bestaande persleiding verpompt naar het RWZI Beverwijk.

Rioolgemaal Zuidbroek, Heemskerk.
TPI rioolgemaal Zuidbroek

Wilt u graag meer weten?

Robert van den Dool Projectleider
Projectleider Vanderkamp Robert van den Dool.

Spoed?

Heeft u een urgent waterprobleem? Wacht niet langer, wij staan klaar om u te helpen.