Doorgaan naar content
Vanderkamp
Maasdeltatunnel Vanderkamp leverde onderstromingsleidingwerk en ballastsysteem.

In 2021 is bouwconsortium BAAK in het droogdok DAMEN Verolme Rotterdam, begonnen met het bouwen van de tunnelelementen voor de Maasdeltatunnel, een zinktunnel die een onderdeel is van de Blankenburgverbinding.  In 2022 is Vanderkamp begonnen met de aanleg van een ballastsysteem en onderstromingsleiding in de twee tunnelelementen. Wij leveren het leidingwerk en de benodigde besturingssystemen om zowel het afzinken als ook het aansluiten op land goed te laten verlopen.

Aanloop

Nadat het systeem om het ballastwater in te kunnen laten en verpompen en de onderstromingsleiding aangelegd waren, zijn de tunnelelementen opgedreven en in de haven van Damen Verolme ‘’geparkeerd’’ en getest. Gedurende deze parkeerfase zijn de elektra en de definitieve besturing voor het ballastsysteem aangelegd.

Afzinken tunneldelen

Op 31 maart 2023 wordt het 1e tunnelelement afgezonken en op 15 april 2023 het 2e element. Deze data zijn gekozen omdat er op die momenten doodtij is in het Scheur. Dat wil zeggen dat er weinig stroming is. Voor het afzinken wordt de vaarweg 24 uur afgesloten voor de scheepvaart. Het proces is tot in de puntjes voorbereid  om het goed te laten verlopen. Door bijvoorbeeld slecht weer, kan het afzinken worden uitgesteld. Hiervoor zijn uit voorzorg reservemomenten ingepland.

Maasdeltatunnel, onderstroomleiding

Animatie over het afzinken van tunneldelen

Aansluiting op land

Als beide elementen succesvol zijn afgezonken is er nog een ruimte tussen de bodem van het Scheur en de elementen. Deze ruimte wordt opgevuld met zand, dit is het onderstromen. Om dat te kunnen doen zijn de laatste tijd in het landhoofd aan de zuidkant diverse leidingen aangelegd, waaronder twee jumpers om het proceswater voor het zandmengsel te verpompen naar de installatie van De Vries en van der Wiel. Het baggerbedrijf dat het onderstromen door onze leidingen zal uitvoeren. Omdat dit een kritisch proces is, is de jumper dubbel uitgevoerd en geldt één van de leidingen als ‘’calamiteitenleiding’’. Nadat de tunnel is onderstroomd en de definitieve ballast in de vorm van beton is gestort kan het ballastwater door Vanderkamp weggepompt worden en het ballastsysteem verwijderd worden.

Onderstromingsleiding voor tunnelelementen van de Maasdeltatunnel aangelegd door Vanderkamp.
Onderstromingsleiding

De Blankenburgverbinding

In opdracht van Rijkswaterstaat bouwt BAAK de Blankenburgverbinding. Dit is een nieuwe snelweg (de A24) die de A20 bij Vlaardingen verbindt met de A15 bij Rozenburg. De A24 krijgt een verdiept knooppunt bij Vlaardingen, een landtunnel onder de Aalkeetpolder, een zinktunnel onder het Scheur (Nieuwe Waterweg) en een hoog knooppunt in Rozenburg.

Wilt u graag meer weten?

Wouter Potappel Accountmanager
Foto van accountmanager Wouter Potappel bij de Sluis in Terneuzen.

Spoed?

Heeft u een urgent waterprobleem? Wacht niet langer, wij staan klaar om u te helpen.